Skip links

Vidsyn hyttefelt


Med Vidsynhytter lanseres et av landsdelens vakreste hyttefelt. Området ligger midt i et dalføre med fjell på begge sider. Her er det kort vei til tur og rekreasjonsfasiliteter.

Tettere på naturen går det ikke an å komme. Med 5 minutter i bilen til Hovden sentrum har du også mulighet for å ta del i bygdelivet eller besøke skianlegget.

Tomtene selges med adkomstvei, og vi legger også vann, kloakk og strøm til tomtegrense. Fiber er også operativt i hyttefeltet. Med moderne standard vil hyttene kunne gi en helt unik mulighet for kombinasjon av rekreasjon og fritidsaktiviteter.

Vi i HG-Bygg er med å realisere hyttefeltet Vidsyn på Tykkås i Bykle kommune sammen med Straume Handlaft.