Skip links

Vestmoen


HG-Bygg AS hadde totalentreprise på bygge trinn 1 og bygge trinn 2 på Vestmoen. Prosjektet var på totalt 24 leiligheter. Leilighetene har tilhørende garasjer i rekker. Leilighetene oppføres her i plasstøpt betong og fasader / skiller i trekonstruksjoner.

Dette er et eksempel på et prosjekt hvor HG-bygg står for leveranse av tverrfaglig leveranser av fag. Vi bisto her også utbygger helt fra idéfasen, via prosjektering til ferdig bygg.