Skip links

Songdalen Frikirke


HG-Bygg har stått for totalentreprisen for utvidelse av Songdalen Frikirke. Eksisterende bygning er utvidet med ca 150m2 i tre etasjer, samt ett tilbygg mot syd. Bygget er oppført i kombinasjonen betong/tre.

Vi har også levert ny parkeringsplass på cirka 800 kvadratmeter i vår totalentreprise. Et spennende prosjekt med leveranse av alle fag.