Skip links

Havnekvartalet i Kristiansand


Kristiansand er Norges port til Europa og Havnekvartalet er noe av det første sjøreisende ser når de ankommer havna. Vi er stolte over utviklingen av kvartalet og over å ha fått oppdraget med å gjennomføre den kombinerte rehabiliteringen og nybyggingen av denne sentrale byggningsmassen.

Arbeidet ble utført i tre ulike byggetrinn som totalt omfattet 3300 m2.

I første byggetrinn tok vi for oss den delen av bygget som vender mot nord og vest, mens byggetrinn 2 tok for seg den østre og sørlig vendte delen av bygget. I dag holder utestedet Havana til i første etasje. Denne delen av bygget fikk et realt ansiktsløft. Vestre Strandgate 23 sjøside ble rehabilitert med ny fasade og ny innredning av 2. etasje. Vestre Strandgate 27 sjøside ble revet, og det ble gravd ut for og bygd ny parkeringskjeller. I denne delen av bygget er det nå kommet fire nye etasjer med kontorer.

Arealene for brukerne er både åpne, trivelige og praktiske, med stor kantine og et nydelig uteområde på taket av bygningen. Her kan man nyte utsikten ved å skue utover havnen eller spille golf.