Skip links

Boligprosjekt på Nesodden


HG-Bygg AS skal bygge 3 eneboliger på Nesodden. To av husene skal selges, mens det siste skal grunneier beholde selv.